Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron ucznia, a zarazem, wspierających jego słabe strony. Ma na celu stymulowanie
i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, rozwijanie sprawności manualnej
i graficznej pisma, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo - językowych. Zajęcia ukierunkowane są także na ćwiczenie pamięci, zdolności kojarzenia, myślenia logicznego i twórczego oraz usprawnianie techniki czytania i poprawnego pisania
z uwzględnieniem reguł ortograficznych. Uczniowie mają możliwość poszerzania kompetencji w zakresie edukacji matematycznej. Terapia ponadto zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację do nauki.

 
Zajęcia terapii pedagogicznej wplecione są w szkolny plan lekcji. Znając specyfikę i psychologiczny aspekt rozwoju dziecka, każdemu uczniowi proponujemy określony program terapii, który uwzględnia jego indywidualne potrzeby edukacyjne. Uczestnicząc w zajęciach uczniowie nabywają umiejętności szkolne niezbędne w procesie uczenia się. Wykorzystanie właściwych ćwiczeń i metod pracy dostosowanych do możliwości dzieci daje uczniom szansę osiągnięcia sukcesu zarówno w zakresie umiejętności i wiedzy dydaktycznej a także w sferze emocjonalno – motywacyjnej. 

 

AKTUALNOŚCI

  • Biblioteka szkolna organizuje wystawę fotograficzną pod hasłem „PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

    Zwracamy się do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli naszego ośrodka o przesyłanie fotografii zgodnych z tematyką wystawy.

    czytaj więcej
  • Wielkanoc to czas otuchy i nadziei

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl