Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

 

Metoda wg. Weroniki Sherborne jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”

 

 

Weronika Sherborne wyprowadziła swój system terapeutyczny z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajanych w kontaktach z dorosłymi. Jego inspiracją było tak zwane baraszkowanie z matką, ojcem zawierające bliskość fizyczną i emocjonalne ciepło.

Podstawowymi elementami w metodzie jest ruch i kontakt fizyczny. Genialność tej metody polega na jej prostocie i naturalności.

Główna idea to posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Mają one na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych. Dzięki temu budzi się w dziecku zaufanie do siebie, zyskuje ono poczucie bezpieczeństwa, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, staje się twórcze.

Metodę stosuje się w pracy z dziećmi:

-        z niepełnosprawnością intelektualną,

-        z autyzmem,

-        z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi dysfunkcjami ruchowymi,

-        z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania (agresywnymi, lękliwymi),

-        z nadpobudliwymi,

-        z niekorzystnych środowisk wychowawczych, np. domów dziecka, rodzin dysfunkcyjnych,

-        z niesłyszącymi i niewidomymi.


AKTUALNOŚCI

  • Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

    Dziś 1 marca w  dziesiątą rocznicę ustanowienia Narodowego Dnia  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nasi uczniowie przygotowali plakaty i prace plastyczne, upamiętniające tych którzy po II wojnie przeciwstawili się władzy komunistycznej.

    czytaj więcej
  • Zaproszenie do udziału w konkursie pt: „Rymowana wiosna”

    Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do udziału w konkursie pt: „Rymowana wiosna”.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl