Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Komunikacja alternatywna

W zajęciach z przedmiotu komunikacja biorą udział wszyscy uczniowie z poszczególnych typów szkół.
Celem naszych oddziaływań jest wypracowanie u uczniów optymalnej umiejętności porozumiewania się (słownej lub bezsłownej), która umożliwi im samodzielne radzenie sobie w zakresie przekazywania informacji dotyczących własnych potrzeb, preferencji, doświadczeń. Praca z dziećmi w zależności od ich możliwości  polega na:
-     stosowaniu ćwiczeń i zabaw usprawniających aparat artykulacyjny i oddechowy
-     rozwijaniu procesów poznawczych oraz umiejętności koniecznych w procesie kształtowania się mowy           (np. naśladownictwo niewerbalne i werbalne)
-     wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, tj. rozumienia i ekspresji mowy
-     usprawnianiu percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki małej
-     stosowaniu ćwiczeń kształtujących technikę czytania i pisania
Forma zajęć dostosowana jest do możliwości i wieku dzieci. Uczniowie z poważnymi trudnościami w mówieniu lub brakiem mowy korzystają z metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC. Dzięki temu mogą pytać i odpowiadać, dokonywać wyborów, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się.
W pracy z uczniami niemówiącymi wykorzystywane są gesty (Makaton) oraz  symbole. Wdrażana jest metoda komunikacji PECS dla dzieci autystycznych przy współpracy zainteresowanych rodziców.  W naszej szkole najczęściej stosuje się trzy formy symboli:
-      Fotokomunikaty - zdjęcia przedstawiające rzeczy, osoby lub miejsca, które są dla dziecka istotne i które może wskazać jeśli będzie chciał z nich skorzystać.
-      Piktogramy – białe rysunki  na czarnym tle, cechami piktogramu jest prostota formy graficznej, jednoznaczność przedstawionych treści i duży kontrast ułatwiający percepcję.
-      PCS - Picture Comunikation Symbols - proste rysunki liniowe z nazwami umieszczonymi pod symbolami. Znak ten jest bardzo zrozumiały, łatwo jest zapamiętać znaczenie konkretnego symbolu.
W terapii   wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne i narzędzia logopedyczne. W zależności od indywidualnych potrzeb uczniów na zajęcia przygotowywane są także własne materiały do ćwiczeń. Posiadamy wiele nowoczesnych urządzeń zastępujących mowę i ułatwiających komunikowanie się.
Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Organizujemy spotkania otwarte, włączamy rodziców do współudziału w różnych przedsięwzięciach (np. konkursy plastyczne, wystawy fotograficzne, miesiąc AAC, wycieczki) dajemy wskazówki do pracy w domu.

WYPOSAŻENIE:
Gabinet  komunikacji wyposażony jest w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia terapii logopedycznej oraz w zakresie komunikacji AAC. W skład wyposażenia wchodzą:
-     stacjonarne zestawy komputerowe wraz z drukarką, ekranem dotykowym
-     specjalistyczne programy logopedyczne rozwijające i wspierające terapię mowy : „Logo-Gry”, „Mówiące obrazki”, pakiet „Logopedia”
-     programy multimedialne dla uczniów niemówiących zawierające bazę znaków: „Symbol for Windows”, „Mówik”, „SymWord”- który wykorzystuje mówiący edytor tekstu, pozwalający na pisanie za pomocą dostarczonych z programem symboli, pełnych słów, posiadających gotowe tablice ze znakami
-     magnetyczna tablica Ułatwionej Komunikacji (UK)
-     profesjonalny sprzęt do terapii mowy ( np. walizka logopedyczna, lustro logopedyczne, magnetyczny labirynt logopedyczny) 
-     urządzenia ułatwiające komunikowanie się - komunikatory stacjonarne (Partner Two) i przenośne
(GoTalk +) , tablet wyposażony w znaki Mówik
-     peryferia umożliwiające obsługę komputera ( powiększone myszki- BigTracki, powiększone klawiatury BigKeys, klawiaturę dotykową  IntelliKeys, przyciski switche pozwalające obsłużyć programy przyczynowo-skutkowe)
-     multimedialne programy wspomagające rozwój językowy, poznawczy (m.in. Logopedyczne zabawy cz. I i II, Alfabet, zabawy literami i głoskami, Co to? Kto to? Ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem; Edukacja – nauka czytania i pisania
-     multimedialne programy  dla uczniów niemówiących wykorzystujące znaki z Makatona(„Słownictwo podstawowe”) i zawierające  piktogramy ( „Zabawy piktogramowe cz. I i II” , „Słownik piktogramowy”)
-     duża ilość innych pomocy dydaktycznych ( pomoce glottodydaktyczne, dynamiczne przeglądarki, instrumenty muzyczne, klocki dźwiękowe, układanki, loteryjki, fotografie, zabawki, książeczki i inne)
-     fachowa literatura
 

AKTUALNOŚCI

  • Niezapominajki w szkolnym ogródku – podsumowanie konkursu

    W ramach obchodów Święta Polskiej Niezapominajki nasze uczennice wzięły udział w konkursie „Niezapominajki w szkolnym ogródku”.

    czytaj więcej
  • Spotkania z małpką Iwoną - podsumowanie

    I to już koniec spotkań z sympatyczną małpką Iwoną.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa stron internetowych