Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Koło Recytatorsko - Teatralne

Nadrzędnym celem działania koła  recytatorsko-teatralnego jest rozwijanie  twórczej aktywności i uczenie czerpania radości z tworzenia. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie wyrabiają w sobie wiele pozytywnych postaw, uczą się zachowań społecznie akceptowanych, rozwijają swoje zdolności i wrażliwość twórczą. Ważnym celem jest również przygotowanie dzieci i młodzieży do wartościowego i racjonalnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie uczą się dokonywać właściwych wyborów. Udział w przedstawieniach rozwija ich wiarę w siebie. Nasi „młodzi artyści” wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość, pokonują tremę podczas publicznych wystąpień. Efekty swojej pracy  prezentują podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Często biorą udział w różnych przeglądach, koncertach integracyjnych, festiwalach, wystawach, konkursach zdobywając niejednokrotnie główne nagrody. Uczestnicy koła teatralno-recytatorskiego zdobyli m.in. główną nagrodę na Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maska.


  

AKTUALNOŚCI

  • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

    czytaj więcej
  • Wycieczka do Sejmu i Senatu RP 2019

    18 czerwca 2019r. uczniowie Szkoły PdP z p. dyr. A. Hołownią oraz nauczycielkami: p. B. Frankowską, p. M. Krystowską, p. M. Grzegorek wzięli udział w wycieczce do Warszawy. W planach było zwiedzanie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl