Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne - co to jest?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w szkole. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy od dwóch do pięciu osób, gdyż mała liczebność podnosi efektywność zajęć. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe
i intelektualne uczniów, pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i diagnozy zespołu nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyli (nabyli), umacniają wiarę we własne możliwości
i są zachęcani do większej samodzielności.Dla kogo są zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne?


Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne są przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną         w stopniu umiarkowanym oraz znacznym, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami np.: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, jak również dla tych, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonychumiejętności. Skierowane są do uczniów wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych. Dotyczy to uczniów z deficytami rozwojowymi w sferze percepcyjno-motorycznej oraz dzieci z zaburzeniami w sferze emocjonalno – społecznej.

Cele zajęć rewalidacyjnych: korekcyjno kompensacyjnych


Głównym celem zajęć rewalidacyjnych: korekcyjno-kompensacyjnych jest: pomoc uczniowi w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników w szkole, budowanie u ucznia adekwatnej samooceny, stworzenie uczniowi możliwości wszechstronnego umysłowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju. Prowadzący zajęcia nauczyciele korzystają z różnorodnych metod wspomagania rozwoju psychofizycznego, by osiągnąć najlepsze wyniki w pomocy uczniom.

Obszary (sfery) oddziaływań:


W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Specjaliści pomagają w zdobywaniu umiejętności przydatnych w życiu codziennym poprzez:
 •     usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego,
 •     ćwiczenia w orientacji przestrzennej i w schemacie ciała,
 •     kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych,
 •     doskonalenie sprawności manualno-graficznej,
 •     ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne często dają uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej.


AKTUALNOŚCI

 • Niezapominajki w szkolnym ogródku – podsumowanie konkursu

  W ramach obchodów Święta Polskiej Niezapominajki nasze uczennice wzięły udział w konkursie „Niezapominajki w szkolnym ogródku”.

  czytaj więcej
 • Spotkania z małpką Iwoną - podsumowanie

  I to już koniec spotkań z sympatyczną małpką Iwoną.

  czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa stron internetowych