Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim

Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Stoku Lackim rozpoczęła się w praktyce w 1998 roku od wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku głównym Ośrodka, jednocześnie zmodernizowano kotłownie główną wyposażając ją w niemieckie urządzenia firmy BUDERUS.
 

W 1999 roku, po uzyskaniu znaczącej dotacji z PFRON, rozpoczęliśmy remont i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku pałacowego. Remont był bardzo trudny ze względu na zabytkowy charakter obiektu i ograniczone środki.
 
                   
        Klatka schodowa przed remontem.                                            Klatka schodowa po remoncie.


                   
               Łazienki parter przed remontem.                                             Łazienki parter po remoncie.

W czasie trwania prac naprawiono lub wymieniono stare stropy, położono nowe podłogi, wymieniono większą część stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono instalacje, położono nowe tynki, zainstalowano windy.


                                                                       Nowa winda.

Jednocześnie przeprowadzono remont kapitalny budynku oficyny przypałacowej gdzie obecnie znajduje się gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy. 

                   
                Oficyna przed remontem.                                                       Oficyna po remoncie.

                   
         Pracownia gospodarstwa domowego                                      Pracownia gospodarstwa domowego
                     przed remontem.                                                                      po remoncie.

Całość prac zakończono zgodnie z planem w 2001 roku. W międzyczasie ociepliliśmy i wymieniliśmy pokrycie dachu na budynku dydaktyczno – administracyjnym Nr 3, nadając mu stylowy wygląd, komponujący się z resztą zabudowań zespołu.

                   
             Budynek Nr 3 przed remontem.                                                Budynek Nr 3 po remoncie.

Wnętrze pałacu wyglądało już pięknie i pozostawało w ostrym kontraście ze stanem elewacji. Początek 2005 roku to remont samej elewacji – bardzo trudny ze względu na stan zachowania i wielkie nagromadzenie zabytkowych detali architektonicznych.


                                  Elewacja od strony południowo – zachodniej przed remontem.


                                     Elewacja od strony południowo – zachodniej po remoncie.


                                               Detale architektoniczne po konserwacji.

Powyższe prace były wykonywane niejako w trybie awaryjnym z wykorzystaniem pojawiających się szans na dotacje.
W czerwcu 2005 roku opracowaliśmy koncepcję rewaloryzacji Zespołu Pałacowo - Parkowego w Stoku Lackim a do niej sporą część dokumentacji wykonawczej w tym projekt zagospodarowania zieleni, projekt wewnętrznych dróg komunikacyjnych, projekt małej architektury, projekt rekonstrukcji stawu. W 2007 roku wykonaliśmy nowoczesne, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej,


                                                                      Boisko.

a w 2008 roku zakończyliśmy prace nad budynkiem dydaktycznym Nr 4 - dawną oborą, stylizowana elewacja pozwoliła „zasymilować” i ten obiekt.

                   
             Budynek Nr 4 przed remontem.                                                Budynek Nr 4 po remoncie.


                                                  Siłownia znajdująca się w budynku Nr 4.

W tym też roku powstał nowoczesny plac zabaw i system kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

                   
                          Plac zabaw.                                                                   Kolektory słoneczne.

Rozpoczęcie prac w ramach koncepcji zagospodarowania zespołu, aż do 2010 roku ograniczały możliwości finansowe. Pierwszym zadaniem było odtworzenie głównego założenia alei parkowych, pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu, nasadzenia. Stare aleje, szczególnie w okresie jesienno – wiosennych roztopów zamieniały się w grzęzawiska uniemożliwiając komunikację wewnętrzną. Nowe, wykonane ze stylowej kostki brukowej, przeplatanej wzorami z kostki granitowej robią imponujące wrażenie.

                                      

W ramach pielęgnacji zieleni parkowej uratowano wszystko co dało się jeszcze uratować, dokonano nasadzeń setek nowych drzew i krzewów, wykonano ozdobne trawniki i klomby. W 2011 roku wykonano duży parking wraz z otoczeniem.


                                                                      Parking.

Do pełnej rewaloryzacji – jednego z najpiękniejszych Zespołów Pałacowo – Parkowych w pobliżu Siedlec pozostało jeszcze sporo pracy, czas pokaże czy uda nam się ją dokończyć. Zdjęcia pokazują niektóre z przeprowadzonych zadań, stan z „przed” i „po” ukazuje ogrom włożonego wysiłku.
 

AKTUALNOŚCI

 • Dzień Muffinka w przedszkolu

  Któż ich nie kocha? Muffiny, babeczki. Nie ważne pod jaką nazwą, ważne jakie są pyszne.

  czytaj więcej
 • X Jubileuszowy Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
  w Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej.

  czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa stron internetowych