Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Sekcja Plastyczna

Sekcja plastyczna powołana oraz prowadzona przez Elżbietę Nowak działa w SOSW od 1993 roku.  Skupia grupę dzieci i młodzieży o szczególnych zainteresowaniach działaniami arte-terapeutycznymi. Zajęcia sekcji mają na celu rozwijanie ich aktywności twórczej oraz poszerzanie kompetencji i wyobraźni plastycznej. Istotnym jest uwrażliwianie na otaczającą naturę oraz piękno dzieł plastycznych poprzez bezpośredni kontakt, ale także terapeutyczny charakter zajęć (usprawnianie funkcji intelektualnych, manualnych, sensorycznych).
Przede wszystkim jednak celem nadrzędnym pozostaje spontaniczna radość tworzenia  i  chęć poszukiwań plastycznych uczestników Sekcji.

 

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl