Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Praktyczne Zajęcia Aktywizujące

Celem zajęć jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej uczniów i wychowanków SOSW w Stoku Lackim poprzez wdrażanie do pracy w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie towarzyszą przeciętnej pracującej dorosłej osobie.  Oznacza stworzenie specjalnych okoliczności, które postawią przed uczniem nowe, dotąd niespotykane wyzwania,  skłonią do zwiększania śmiałości w odnajdywaniu się w nowych miejscach. Program ma na celu również zwiększanie poczucia odpowiedzialności za powierzone i wykonywane obowiązki oraz odkrywanie wartości jaką niesie praca sama w sobie. Wynikiem powyższych działań powinna być aktywizacja społeczno – zawodowa uczniów i zwiększenie ich szans na adaptację w środowisku pozaszkolnym i przyszły sukces jakim jest podjęcie pracy zawodowej.

 

AKTUALNOŚCI

  • Wielka zbiórka dla Zwierzolubów

    Dzieci uczęszczające do Powiatowego Przedszkola mieszczącego się w SOSW w Stoku Lackim, zapraszają wszystkich chętnych do Wielkiej Zbiórki.

    czytaj więcej
  • Gazetka przedszkolna dla rodziców i dzieci

    Serdecznie zapraszamy do pobrania naszej gazetki przedszkolnej.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl