Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD)

WWRD to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie
i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Dla kogo jest WWRD?

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona  zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju np.:
 •     niepełnosprawność intelektualna,
 •     uszkodzenie wzroku (np. niedowidzenie),
 •     uszkodzenie słuchu (np. niedosłuch),
 •     zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 •     opóźnienie rozwoju mowy,
 •     znaczne zaburzenie koordynacji ruchowej,
 •     niepełnosprawność rozwoju ruchowego,
 •     ogólne spowolnienie rozwoju.
Zasady organizacji zajęć WWRD:

Podstawą do objęcia dziecka zajęciami WWRD jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie te wydaje zespół orzekający działający przy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zajęciami WWRD mogą być objęte dzieci od urodzenia do momentu podjęcia nauki
w szkole. Wsparciem obejmuje się też rodzinę dziecka. Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW:
 •     logopedę,
 •     psychologa,
 •     pedagoga,
 •     terapeutę Integracji Sensorycznej,
 •     terapeutę z zakresu terapii Neurotaktylnej,
 •     rehabilitanta ruchowego.
Rodzaj zajęć jest ustalany indywidualnie do potrzeb dziecka, z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy funkcjonalnej dziecka.AKTUALNOŚCI

 • Zaproszenie na „Spotkania z Muzyką” w roku szkolnym 2023/2024

  Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli na koncertyw wykonaniu artystów z Filharmonii Narodowej.
  W każdym miesiącu inne i ciekawe spotkanie muzyczne.

  czytaj więcej
 • VI Integracyjne Święto Warzyw - „Dzień Cebuli”

  Dnia 11 września uczniowie klasy IV i VI C wzięli udział w VI Integracyjnym Święcie Warzyw o nazwie „Dzień Cebuli” zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach.

  czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl