Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Świetlica szkolna

Kierując się słowami Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”. Świetlica jest miejscem gdzie uczymy, tłumaczymy i pomagamy.

Świetlica jest czynna we wszystkie dni nauki szkolnej dla uczniów, którzy pozostają w placówce dłużej
ze względu na:
 •     czas pracy rodziców,
 •     organizację dojazdu do szkoły,
 •     inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

W świetlicy zapewniamy uczniom właściwą opiekę po zajęciach lekcyjnych, a także rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania artystyczne, techniczne i sportowe, przygotowujemy do właściwego spędzania wolnego czasu, kształtujemy u wychowanków nawyki kulturalnego zachowania się, uczymy prawidłowego współdziałania i współpracy w grupie. Przy realizacji poszczególnych działów uwzględniamy treści kształcenia i wychowania zawarte w rocznym planie pracy świetlicy szkolnej oraz tematykę programu wychowawczo-profilaktycznego. W świetlicy uczniowie nie tylko bawią się i odpoczywają, ale też zdobywają nowe wiadomości i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawcę świetlicy. Wychowankowie biorą udział w konkursach. Świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły.

AKTUALNOŚCI

 • Zaproszenie na „Spotkania z Muzyką” w roku szkolnym 2023/2024

  Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli na koncertyw wykonaniu artystów z Filharmonii Narodowej.
  W każdym miesiącu inne i ciekawe spotkanie muzyczne.

  czytaj więcej
 • VI Integracyjne Święto Warzyw - „Dzień Cebuli”

  Dnia 11 września uczniowie klasy IV i VI C wzięli udział w VI Integracyjnym Święcie Warzyw o nazwie „Dzień Cebuli” zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach.

  czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl