Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Publiczne Przedszkole Specjalne


Powiatowe Przedszkole Specjalne w Stoku Lackim powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
z  autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Nasze przedszkole pracuje w małych zespołach do 4 dzieci. Zajęcia
o charakterze dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym odbywają się w specjalnie przygotowanych
i wyposażonych salach przedszkolnych.
Edukacja odbywająca się w wymiarze 5 godzin dziennie, a dodatkowe zajęcia rewalidacyjne są bezpłatne. Rodzice ponoszą jedynie koszty posiłków uwzględniających diety.


W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków edukacja wspomagana jest następującymi metodami i formami zajęć

 •     terapia psychologiczna
 •     terapia pedagogiczna
 •     komunikacja alternatywna i wspomagająca
 •     integracja sensoryczna
 •     rehabilitacja ruchowa
 •     stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
 •     dogoterapia
 •     hipoterapia
 •     zabawy muzyczno-ruchowe

Wymagane dokumenty:
1.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.

 

AKTUALNOŚCI

 • Dzień Muffinka w przedszkolu

  Któż ich nie kocha? Muffiny, babeczki. Nie ważne pod jaką nazwą, ważne jakie są pyszne.

  czytaj więcej
 • X Jubileuszowy Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
  w Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej.

  czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa stron internetowych