Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Grupy Rewalidacji Wychowawczej

Ośrodek prowadzi również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia te mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
•    Grupa zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może składać się z od 2 do 4 uczestników.
•    Wymiar grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 20 godzin tygodniowo, zajęcia te prowadzi nauczyciel.
•    Do każdej grupy zajęć rewalidacji wychowawczej zatrudnia się również pomoc nauczyciela.
•    Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizują swoje zadania w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez prowadzących zajęcia nauczycieli we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
•    Nauczyciele prowadzący zajęcia z daną grupą oraz psycholog  ośrodka tworzą zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajmujący się w szczególności planowaniem i koordynowaniem udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

AKTUALNOŚCI

 • Koncert Kolęd i Pastorałek "Kolęda Łączy"

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Koncercie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 17 stycznia 2019 r.
  w godzinach 10.00-13.00 w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach przy ul. Bpa I. Świrskiego 31.

  czytaj więcej
 • Wieczór Kolęd 2018

  Wyjątkowe przedstawienie nawiązujące do zwyczajów i tradycji wigilijnych towarzyszących oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia  było ozdobą tegorocznego „Wieczoru wigilijnego”, który odbył się 18 grudnia w naszym Ośrodku.

  czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl