Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Z ekologią na Ty
Z ekologią na Ty
 

Z ekologią na Ty

W dniach 18-29 kwietnia 2016 roku klasy Gimnazjum naszego ośrodka realizowały projekt edukacyjny pt. „ Z ekologią na Ty”.

Działania w ramach projektu zapoczątkowało spotkanie organizacyjne, na którym jego uczestnikom zostały  przedstawione założenia projektu, jego cele, tematyka, harmonogram i przydział zadań. Realizacja przebiegała zgodnie z planem i obejmowała zajęcia tematyczne, działaność plastyczną, ćwiczenia praktyczne, akcje ekologiczne, wycieczkę tematyczną, spotkanie podsumowujące realizacje działań, prezentację sprawozdania z realizacji w postaci dokumentacji fotograficznej w połączeniu z pracami plastycznymi na szkolnej wystawce okolicznościowej. W toku zajęć   przybliżano treści z zakresu ekologii, ochrony środowiska  naturalnego oraz sposobów dbania o nie. Duży nacisk położono na uświadamianie konsekwencji nieekologicznych zachowań  i niedopuszczalnych zaniedbań. Klasy poszukiwały i gromadziły materiały, z których pod okiem wychowawców zaaranżowane zostały klasowe gazetki tematyczne pod hasłem „Przyjaciel ziemi”. Wszystkie treści analizowano w oparciu o teksty tematyczne, wiersze, historyjki obrazkowe, tematyczne cykle ilustracji, filmy edukacyjno instruktażowe, własne doświadczenia i obserwacje. Nie zabrakło też zajęć i ćwiczeń praktycznych . W ramach działań plastycznych wykonywano indywidualne prace różnymi technikami pod wspólnym tytułem „Piękno krajobrazu”, przygotowywano także  prace zbiorowe w formie plakatów tematycznych. Zgodnie z harmonogramem działań przeprowadzono akcję ekologiczną „Sprzątanie terenu wokół ośrodka” a dnia 28 kwietnia odbyła się wycieczka do siedleckiej oczyszczalni ścieków, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze skomplikowanym procesem oczyszczania i uzdatniania wody. Projekt zakończył się spotkaniem  klas gimnazjalnych , podczas którego przypomniano analizowane treści, przećwiczono zdobyte umiejętności praktyczne, rozwiązywano zagadki i rebusy do tematu. Przeprowadzono quiz sprawdzający wiadomości i umiejętności  pod tytułem „ Segregujemy śmieci”. Podczas realizacji projektu sporządzano dokumentacje fotograficzną, która obok prac plastycznych została zaprezentowana uczniom , nauczycielom i rodzicom na wystawce szkolnej.

AKTUALNOŚCI

  • EUROPEJSKI DZIEŃ TALENTÓW

    Dnia 25 marca obchodzimy Europejski Dzień Talentów.

    czytaj więcej
  • 1 marca PAMIĘTAMY!

    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl