Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy
Wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy
 

Wycieczka do Powiatowego Urzędu Pracy

16 maja 2018r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką nauczycielek p. B. Frankowskiej i p. M. Krystowskiej odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach.

Wycieczka miała charakter edukacyjny. Celem jej było  zapoznanie uczniów z aktualną sytuacją osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, możliwością zatrudnienia oraz instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. Doradca zawodowy p. Anna Balińska przeprowadziła dla wychowanków warsztaty. Podczas spotkania młodzież oglądała pokaz multimedialny idokonała analizy własnych predyspozycji zawodowych.Uczniowie zwiedzili budynek urzędu, zapoznali się z funkcjonowaniem wybranych wydziałów, obserwowali pracę na poszczególnych stanowiskach oraz zostali zapoznani z formami pomocy, jakich udziela urząd osobom niepełnosprawnymposzukującym pracy.
Wycieczka stanowiła dla wszystkich jej uczestników ciekawe doświadczenie i źródło nowych informacji.
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 2022
Integracja uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości i serdeczności dlatego też 12 maja 2022 r. w ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zorganizowano spotkanie integracyjne, w którym wzięły udział grupy przedszkolne z Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim, grupa rewalidacyjno-wychowawcza z SOSW w Stoku Lackim oraz grupa przedszkolaków z zaprzyjaźnionego przedszkola w Stoku Lackim.

AKTUALNOŚCI

  • VIII INTEGRACYJNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „Wiosenne Inspiracje”

    19 maja 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiegow Siedlcach odbyła się VIII edycja Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”.

    czytaj więcej
  • „Polska – nasz kraj”

    „Polska – nasz kraj”. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów  zajęć komunikacji realizowanych z uczniami Szkoły Podstawowej i uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl