Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Wycieczka do Lasek
Wycieczka do Lasek
 

Wycieczka do Lasek

W dniu 06.05.2015 młodzież z naszej placówki była na wycieczce w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niewidomych w Laskach.

Zostaliśmy bardzo serdecznie i miło przyjęci. Oglądaliśmy  z wielkim zainteresowaniem film o pracy i nauce dzieci niewidomych. Poznaliśmy pismo Braille'a, pomoce dydaktyczne - przedmioty, na których pracują dzieci i młodzież. W spokój i zadumę wprawiła nas wizyta w sercu Lasek, czyli w Kaplicy, gdzie pokazano nam pokój Założycielki Lasek Matki Elżbiety Róży Czackiej. Następnie przeszliśmy na piękny, skromny cmentarz. Zwiedziliśmy także piękny gmach terapii zajęciowej - pracownie ceramiki oraz pracownię dziewiarstwa - zrobiło to na nas ogromne wrażenie.
Po pełnym wrażeń spacerze i zwiedzianiu zostaliśmy zaproszeni na obiad do domu Św. Maksymiliana gdzie czuło się rodzinną, serdeczną, przyjemną atmosferę. Dzieci dostały drobne upominki i zakupiły również prace wykonane przez dzieci i młodzież z Ośrodka w Laskach.
Dyrekcja Ośrodka w Stoku Lackim - Pani Anna Hołownia, organizator wycieczki - Maria Prekurat oraz nauczyciele i wychowankowie pragną serdecznie podziękować za przeżyte wrażenia, doświadczenia i wspaniałą atmosferę Pani Beacie z działu Tyflologii a szczególnie P. Kierownik Internatu Domu Św. Maksymiliana Dorocie Szczepikowskiej za pomoc w zorganizowaniu naszego pobytu w Laskach.
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 2022
Integracja uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości, wyrozumiałości i serdeczności dlatego też 12 maja 2022 r. w ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zorganizowano spotkanie integracyjne, w którym wzięły udział grupy przedszkolne z Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim, grupa rewalidacyjno-wychowawcza z SOSW w Stoku Lackim oraz grupa przedszkolaków z zaprzyjaźnionego przedszkola w Stoku Lackim.

AKTUALNOŚCI

  • VIII INTEGRACYJNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „Wiosenne Inspiracje”

    19 maja 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiegow Siedlcach odbyła się VIII edycja Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje”.

    czytaj więcej
  • „Polska – nasz kraj”

    „Polska – nasz kraj”. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów  zajęć komunikacji realizowanych z uczniami Szkoły Podstawowej i uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl