Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Wizyta Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy w naszym Ośrodku
Wizyta Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy w naszym Ośrodku
 

Wizyta Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy w naszym Ośrodku

01.10.2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym gościliśmy z wizytacją duszpasterską ks. bp Kazimierza Gurdę.

Uczniowie naszego Ośrodka pod opieką p. Mirosławy Grzegorek, p. Elżbiety Nowak i p. Jarosława Ługowskiego przygotowali piękną pantomimę zatytułowaną "Z Jezusem świat przemieniać". Przedstawili w niej, że to Jezus uzdalnia człowieka do wszelkiego dobra.
Ks. Biskup wyraził słowa uznania i bardzo dużej aprobaty dla naszych szkolnych aktorów i pracowników SOSzW.
Dalsza część spotkania odbyła się w gronie pedagogicznym i przebiegała w atmosferze wzajemnej życzliwości i zachęty płynącej ze strony księdza biskupa do dalszej tak fachowej i ofiarnej pracy.

AKTUALNOŚCI

  • Koncert Kolęd i Pastorałek "Kolęda łączy" 2024

    Jak co roku w styczniu, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim zaprasza dzieci i młodzież do udziału w bożonarodzeniowym Koncercie Kolęd i Pastorałek pod hasłem  "Kolęda łączy", który odbędzie się 9 stycznia 2024 roku w CKiS w Siedlcach.

    czytaj więcej
  • Poznajemy postać św. Mikołaja - katecheza

    Dnia 22 listopada 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wychowawczym w Stoku Lackim odbyła się katecheza prowadzona przez Kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl