Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stoku Lackim 25.02.2015r. odbyło się spotkanie z dr Ewą Michałowską.

Pani doktor jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskeigo i Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskeigo.

W swojej rozprawie doktorskiej poruszała zagadnienie: Jakość relacji małżeńskich matek wychowujących dziecko z upośledzeniem w stopniu znacznym. Prowadzone prace badawcze, to: m. in.:W ramach badań statutowych: System wartości, osobowość, nadzieja podstawowa a style aktualizacji siebie młodzieży w dobie globalizacji.  Tożsamość, system wartości, nadzieja na sukces, poczucie sensu życia i jakości życia młodych dorosłych. Erotyczna cyberprzestrzeń a rozwój seksualny młodzieży.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Osób z Zespołem Downa w Siedlcach oraz rodzice naszej placówki, a także nauczyciele i wychowawcy internatu.

Pani dr Ewie Michałowskiej dziękujemy za wygłoszoną prelekcję, która wiele osób pobudziła do refleksji nad dalszą pracą z wychowankami.

AKTUALNOŚCI

  • EUROPEJSKI DZIEŃ TALENTÓW

    Dnia 25 marca obchodzimy Europejski Dzień Talentów.

    czytaj więcej
  • 1 marca PAMIĘTAMY!

    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl