Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Szanowni Rodzice!
Szanowni Rodzice!
 

Szanowni Rodzice!

Trwają zapisy do nowego przedszkola na rok 2016/2017. Zapraszamy serdecznie!

Publiczne Powiatowe Przedszkole Specjalne w Stoku Lackim powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 14 października 2015 roku. Wstęgę przecięli wicestarosta siedlecki  - Pan Michał Okniński oraz Dyrektor SOSW w Stoku Lackim – Pani Anna Hołownia.

Nasze przedszkole to praca w małych zespołach - od 2 do 4 dzieci. Czekamy na maluchy w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia odbywać się będą w specjalnie dla nich przygotowanej i wyposażonej sali przedszkolnej.

Edukacja odbywająca się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne są bezpłatne. Rodzice ponoszą jedynie koszty posiłków uwzględniających diety.

W zależności od potrzeb przedszkolaków edukacja wspomagana będzie takimi  metodami jak:

·        - terapia psychologiczna,

·        - terapia pedagogiczna,

·        - terapia logopedyczna,

·        - komunikacja alternatywna i wspomagająca,

·        - integracja sensoryczna,

·        - stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata,

·        - terapia taktylna,

·        - Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

·        - dogoterapia,

·        - hortiterapia,

·        - rehabilitacja ruchowa,

·        - hipoterapia,

·        - terapia muzyczno – ruchowa

 

Ośrodek oferuje naszym przedszkolakom Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.


Wymagane dokumenty:

1.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

2.      Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.

AKTUALNOŚCI

  • 2 kwietnia 2024 r. - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

    W ramach obchodów Światowego DniaŚwiadomości Autyzmu nasza placówka organizuje jubileuszową X-tą edycję konkursu plastycznego pt. „Kocham, myślę, czuję… na niebiesko”.

    czytaj więcej
  • Walentynki 2024

    14 lutego to fantastyczny dzień w kalendarzu. Wszyscy wiedzą, że właśnie wtedy obchodzimy święto zakochanych. Zawsze staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy. Kultywujemy tradycję miłości, przyjaźni i szacunku do drugiego człowieka.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl