Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Spotkanie z lekturą
Spotkanie z lekturą
 

Spotkanie z lekturą

Dnia 19 lutego uczniowie z klas I-IV szkoły podstawowej wzięli udział w pierwszym, pilotażowym „Spotkaniu z lekturą”.

Głównym celem naszych cyklicznych spotkań będzie  poznawanie dorobku polskich wierszopisarzy, jaki i  losów bohaterów wybranych lektur szkolnych.  Ta nowa inicjatywa ma też za zadanie zachęcanie uczniów do częstszego sięgania po książki, oglądania ilustracji, nauki czytania globalnego, uczulenie na konieczność poszanowania książek, jak i zaszczepienie w dzieciach chęci do korzystania z lektury w  domu rodzinnym.
Podczas lekcji uczniowie obejrzeli prezentację ukazującą etapy powstawania książki, jak i zdobyli wiedzę na temat jej części składowych.
Dzieci poznały także jedną z najwybitniejszych postaci  polskiej literatury dziecięcej, autora ponadczasowych wierszy-Jana Brzechwę.
Wzięły też udział w inscenizacji do wiersza pt: „Katar” oraz kilku atrakcyjnych zabawach logopedycznych nawiązujących do tematyki wiersza, jak i zasad zdrowego stylu życia.
Warto pamiętać, że książka m. in.:
•    Rozbudza dziecięcą wyobraźnię
•    Poszerza wiedzę o otaczającym świecie
•    Pozwala identyfikować się z bohaterami
•    Uczy zasad postepowania
•    Wzbogaca słownik
•    Rozbudza wrażliwość emocjonalną
•    Buduje więzi z czytającym (rodzicem, nauczycielem)
•    Zachęca do dyskusji i dialogu
•    Wprowadza element relaksacji i poczucia bezpieczeństwa
VIII Zimowy Zjazd Integracyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim 15-17 lutego 2019
VIII Zimowy Zjazd Integracyjny rozpoczął się w piątek 15 lutego tradycyjnym przemarszem do świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stoku Lackim. W korowodzie oświetlonym pochodniami maszerowali uczniowie Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Łosic, Węgrowa, Oświęcimia, Łodzi i Stoku Lackiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 w Warszawie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu oraz uczniowie Zespołu Szkół w Łosicach.

AKTUALNOŚCI

  • Bal karnawałowy 2019

    Tłusty czwartek w Specjalnym Ośrodku w Stoku Lackim obchodzony jest dosyć hucznie - jako podsumowanie karnawału urządzono uroczysty bal.

    czytaj więcej
  • ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU 2019

    W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, nasza placówka wspólnie z kinem „ Helios” i Galerią „Siedlce” zaprasza na V integracyjne spotkanie, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 r.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl