Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC 2021
Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC 2021
 

Październik – Międzynarodowy Miesiąc AAC 2021

PAŹDZIERNIK – to miesiąc obchodów AAC na całym świecie, ogłoszony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC.
Już po raz kolejny nasz Ośrodek włączył się do akcji popularyzującej wiedzę na temat wspomagających
i alternatywnych metod komunikacji.

W tym roku obchody przebiegały pod hasłem:
„WYJDŹ, ZABIERZ GŁOS I PRZEBIJ SIĘ W ODRADZAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE!”

Zgodnie z przyjętym hasłem uczniowie z klas: IIIA, IIIB oraz V wzięli udział w V Ogólnopolskim  Konkursie Recytatorskim pod hasłem „ Sen jesiennej nocy”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań
w Radomiu.

Link do filmu konkursowego

W tegorocznym miesiącu przedstawiliśmy  rodzicom dzieci z przedszkola informacje nt. ważności komunikacji na poziomie pozawerbalnym i roli zmysłów, które pełnią kluczową rolę w życiu każdego człowieka.  W tym celu, nauczyciele przedmiotu komunikacja przygotowali gazetkę dla rodziców. Dzieci z grup przedszkolnych wzięły udział w zajęciach logosensorycznych.  Efektem tych działań było przygotowanie piosenki pt. „Pięć zmysłów mam”.

Link do piosenki

Wychowawcy poszczególnych klas wspólnie z uczniami przygotowali piękne prezentacje, filmiki, piosenki
z wykorzystaniem metod AAC. Wszystkie przygotowane materiały były  bardzo ciekawe . Podczas  spotkania podsumowującego, które odbyło się 28.10.21 uczniowie   z zainteresowaniem obejrzeli przygotowane przez kolegów i koleżanki filmiki, prezentacje oraz piosenki. Każda klasa otrzymała podziękowanie oraz drobne upominki.

Zapraszamy za rok!

Organizatorzy dziękują nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w organizację miesiąca AAC.  

Lidia Burdzicka, Iwona Ostrowska

AKTUALNOŚCI

  • Akcja ,,Murem za Polskim Mundurem’’

    Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolna-Wychowawczego w Stoku Lackim przyłączyły się do akcji #Murem za Polskim Mundurem, która jest wyrazem wsparcia dla żołnierzy  Wojska Polskiego, Funkcjonariuszy, Straży Granicznej oraz Policji.

    czytaj więcej
  • Kocham Polskę - apel patriotyczny w Szkole Podstawowej - 17 listopada 2021r.

    Listopad to miesiąc, w którym obchodzone jest Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl