Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Obchody Międzynarodowego miesiąca AAC w SOSW w Stoku Lackim 2017
Obchody Międzynarodowego miesiąca AAC w SOSW w Stoku Lackim 2017
 

Obchody Międzynarodowego miesiąca AAC w SOSW w Stoku Lackim 2017

Już od dziesięciu lat we wszystkich krajach na świecie w miesiącu październiku odbywają się różnego rodzaju działania propagujące rozwijanie i  wdrażanie alternatywnych oraz wspomagających metod porozumiewania się (Augmentative and Alternative Communication - AAC). W tym roku w Polsce hasło
i logo miesiąca zostało zaproponowane przez samych użytkowników AAC i brzmi: AAC WSZĘDZIE. MÓWIĘ RĘKĄ, NOGĄ, NOSEM, OKIEM.

W naszej szkole jest wielu uczniów, którzy nie mogą porozumiewać się werbalnie lub mają ograniczenia w tym zakresie. Od wielu lat w miesiącu październiku włączamy się w różnego rodzaju działania i zabawy, by zwiększyć świadomość innych ( uczniów, nauczycieli, rodziców) jak wielkie trudności komunikacyjne mają niektórzy nasi uczniowie. W dniu 19.10.2017 r. przygotowano spotkanie, podczas którego mogliśmy wspólnie bawić się, śpiewać oraz ”czytać" nasze ulubione wiersze  J. Brzechwy i  J. Tuwima. Rozpoczęliśmy piosenką AAC połączoną
z gestami oraz znakami. Piosenka była ilustrowana w formie prezentacji na tablicy interaktywnej. Następnie, każda klasa prezentowała wybrane wiersze wykonane w formie książeczki lub plakatu. Uczniowie niemówiący mogli aktywnie brać udział podczas czytania. Nazywamy to „czytaniem uczestniczącym”. Czytanie takie budzi naturalną ciekawość, pozwala na wspólny dialog. Słowa  w wierszach zastąpione  były  znakami. Naszemu spotkaniu towarzyszyły zagadki tematyczne, prezentacje multimedialne oraz piosenki. Na zakończenie, każda klasa otrzymała  dyplom za przygotowanie i prezentację książeczek do czytania uczestniczącego. Nasze spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.  Działania dotyczące wdrażania komunikacji AAC w naszej szkole  koordynują nauczyciele zajęć logopedycznych.

AKTUALNOŚCI

  • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

    czytaj więcej
  • Wycieczka do Sejmu i Senatu RP 2019

    18 czerwca 2019r. uczniowie Szkoły PdP z p. dyr. A. Hołownią oraz nauczycielkami: p. B. Frankowską, p. M. Krystowską, p. M. Grzegorek wzięli udział w wycieczce do Warszawy. W planach było zwiedzanie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl