Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Festiwal Piosenki Religijnej - "Duch, który umacnia miłość"
Festiwal Piosenki Religijnej - "Duch, który umacnia miłość"
 

Festiwal Piosenki Religijnej - "Duch, który umacnia miłość"

W strużkach deszczu ale w atmosferze gorących serc uczestników 15 maja 2019 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim odbył się II Festiwal Piosenki Religijnej “Duch, który umacnia miłość...” Zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas działające od dwóch lat przy Ośrodku.

Po przywitaniu gości przez Panią Wicedyrektor Annę Mościcką rozpoczęły się występy zgłoszonych grup. Byli to: uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach i z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, uczniowie Specjalnego Ośroda Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kisielanach i Skórcu oraz uczniowie szkoły podstawowej i przyspasabiającej do pracy ze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim. Wystąpili także uczestnicy Zajęć Wyrównawczo Rewalidacyjnych
z SOSW w Stoku Lackim.
    Całość pięknym śpiewem ubogacili Państwo Łukasz i Gabriela Poterowie, a Festiwal zakończył występ scholi katedralnej z Siedlec “Wniebogłosy” prowadzonej przez ks. Tomasza Kopraniuka.
    Honorowy patronat nad Festiwalem objęli Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej – ks. Marek Bieńkowski oraz Starosta Siedlecki – Pan Karol Tchórzewski.
    Na wydarzenie przybyli goście honorowi: ks. Marek Bieńkowski -  Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej,
P. Małgorzata Cepek – Wicestarosta Powiatu Siedleckiego, P. Jan Osiej – Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Gminy Siedlce, P. Maria Wierzejska z pensjonariuszami – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach “Dom nad Stawami”.
    Nie sposób pominąć sponsorów całego wydarzenia, którym dziękujemy za okazaną życzliwość i wsparcie, a byli to:  ks. Marek Bieńkowski -  Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, P. Sławomir Marciszewski – Prezes Banku Spółdzielczego, P. Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce, ks. dr Jacek Sereda, ks. dr Mariusz Świder,
P. Ireneusz Borkowski, P. Janusz Krysiak, P. Tomasz Wawrzyniak,  P. Izabela Brodzik.

AKTUALNOŚCI

  • Dzień Edukacji Narodowej 2019

    Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników naszego Ośrodka na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbędą się w piątek 11 paźdniernika o godzinie 10:00.

    czytaj więcej
  • Wycieczka do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach

    7 października 2019 roku uczniowie klasy IIIA Pdp i III B Pdp  wzięli udział w wycieczce do  siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siedlcach.

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl