Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

„Eliminowanie niewłaściwych zachowań seksualnych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.”
„Eliminowanie niewłaściwych zachowań seksualnych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.”
 

„Eliminowanie niewłaściwych zachowań seksualnych wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie.”

Zapraszamy rodziców na spotkanie z dr Ewą Michałowską, które odbędzie się w naszym Ośrodku 25.02.2016 o godzinie 15:00

Kilka informacji o dr Ewie Michałowskiej - Miejsce pracy: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Stanowisko służbowe i pełnione funkcje: Adiunkt: 2006-2010 członek Komisji Stypendialnej IPSiR; 2007 -2012 członek Rady Naukowej IPSiR
Wykształcenie: Ukończona szkoła wyższa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (1976), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej- dwuletnie studia podyplomowe w zakresie logopedii ukończone w 1980 roku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – studia doktoranckie 1997-2002.
Doktorat: Wydział Filozofii hrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Temat rozprawy doktorskiej: Jakość relacji małżeńskich matek wychowujących dziecko z upośledzeniem w stopniu znacznym.
Przebieg pracy naukowej: Obszary zainteresowań
Funkcjonowanie młodzieży i młodych dorosłych we współczesnym świecie ( postawy życiowe, poczucie jakości życia, satysfakcja z życia, preferowane wartości, zaufanie społeczne). Erotyzacja kultury jako czynnik zaburzający proces dojrzewania seksualnego młodzieży.
Prowadzone prace badawcze: m. in.: W ramach badań statutowych: System wartości, osobowość, nadzieja podstawowa a style aktualizacji siebie młodzieży w dobie globalizacji.  Tożsamość, system wartości, nadzieja na sukces, poczucie sensu życia i jakości życia młodych dorosłych.
Erotyczna cyberprzestrzeń a rozwój seksualny młodzieży.

AKTUALNOŚCI

  • EUROPEJSKI DZIEŃ TALENTÓW

    Dnia 25 marca obchodzimy Europejski Dzień Talentów.

    czytaj więcej
  • 1 marca PAMIĘTAMY!

    1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

    czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl